Lung linh đường hoa Xuân sử dụng 65.000 giỏ hoa ở Phú Yên Ấm áp 10 gian hàng yêu thương của học sinh khuyết tật ở Phú Yên

Chiều 2/2, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên đã thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ 21 của UBKT Tỉnh ủy (khóa XVII) về việc thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

UBKT Tỉnh uỷ Phú Yên quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hữu Từ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân.

Ông Từ bị kỷ luật do trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của địa phương chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật khiển trách Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ở nhiệm kỳ này, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế thiếu trách nhiệm trong phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát để lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và một số cá nhân thực hiện chưa đúng quy định về quản lý quy hoạch, sử dụng đất, đầu tư và xây dựng trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 có trách nhiệm của ông Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thành bằng hình thức cảnh cáo.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88