Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,19%, cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách Nhà nước đạt 10.452 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trước 2 năm. Sản xuất công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển.

Gặp mặt cơ quan báo chí đầu năm 2024 -0
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được tập trung đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển mới. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng quy định.

Năm 2024 với chủ đề “tăng tốc và bứt phá” để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tổ chức quản lý, thực hiện tốt các loại quy hoạch. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tập trung công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

Gặp mặt cơ quan báo chí đầu năm 2024 -0
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Yến

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí trong tỉnh nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cho biết để phát triển tỉnh thời gian tới, tỉnh chú trọng công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối; xúc tiến thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ cao, thân thiện với môi trường để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh và quốc gia.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển kinh tế du lịch. Tập trung phát triển hợp lý nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng; phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí truyền thông đối với tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành, phối hợp với tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex