Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho người dân qua tài khoản ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024.

Khẩn trương chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng trong dịp Tết
Ảnh minh họa

Để đảm bảo công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính xác, nhanh chóng, thuận tiện, Bộ LĐTBXH đề nghị các địa phương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc địa bàn, thực hiện công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở LĐTBXH địa phương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành cùng với lực lượng công an tại địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng, để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, làm nguồn phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Cùng với đó, các ngành, các cấp có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng, phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội. Phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

Trong năm 2023, Bộ LĐTBXH đã thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng cho trên 3,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 349.000 hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng hàng tháng. Công tác chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích được triển khai tại 61 tỉnh, thành phố, với trên 11.000 điểm chi trả bao phủ đến tận xã, phường.