Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có Liên danh Công ty Thuận Phước – Công ty Sakae Việt Nam – Công ty Licogi 13-FC; Liên danh Chương Dương – 525 – NTEC – Như Anh; Liên danh Công CP Tập đoàn Nam Mê Kông – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh; Liên danh Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam – Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620…

Dự án có tổng mức đầu tư 1.015,784 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang. TP. Đà Nẵng.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88