Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận, trong năm 2023, thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Thanh tra Sở KH&CN, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, triển khai 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với 02 tổ chức kinh doanh điện sinh hoạt có sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Kết quả các tổ chức không có vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Triển khai 06 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 75 tổ chức, cá nhân (gồm: 10 tổ chức kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; 10 cá nhân kinh doanh LPG trong đó có 01 cá nhân ngừng kinh doanh; 35 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 01 tổ chức và 04 cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em; 02 cá nhân và 03 tổ chức kinh doanh thiết bị điện-điện tử, trong đó có 01 cá nhân ngừng kinh doanh; 05 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm, trong đó có 01 cá nhân ngừng kinh doanh; 05 tổ chức sản xuất, kinh doanh có sử dụng phương tiện đo nhóm 2). Kết quả các tổ chức, cá nhân không có vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Thực hiện khảo sát 129 mẫu hàng hóa, đồng thời gửi 40 mẫu hàng hóa (gồm: 05 mẫu dầu DO 0,05S-II, 02 mẫu xăng RON95-III và 03 mẫu xăng E5 RON92-II, 10 mẫu thiết bị điện-điện tử, 10 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; 10 mẫu thép làm cốt bê tông) để thử nghiệm chất lượng. Kết quả các mẫu khảo sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; kết quả 40 mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Nhìn chung trong năm 2023 công tác thanh tra, kiểm tra, khảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được triển khai kịp thời, hoàn thành kế hoạch giao; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Công tác phối hợp với các ngành có liên quan được thực hiện tốt, không chồng chéo trùng lấp nội dung trong quá trình thực hiện; không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra đều chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa; các tổ chức kinh doanh xăng dầu được kiểm tra đều có xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong kinh doanh theo quy định.

Kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục cũng đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi pháp luật nhà nước, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

An Hạsex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88